REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4373 
(13) C1

(21) a 2015 0032
(22) 06.04.2015

(41) 
(45)  31.10.2015
(47)  30.09.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  06.04.2018
(51) 
Int. Cl: B60S 1/02 (2006.01)
H05B 3/84 (2006.01)
H05B 6/00 (2006.01)
Titular(i):   VALCOV Victor, MD; BUTNARU Vlad, MD;
Inventator(i):  VALCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   VALCOV Victor, MD; VIŞANU Vitalie, MD;
(54) Titlul:   Sistem de încălzire cu radiaţie infraroşie a ştergătorului de parbriz
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.04.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.08.227,5 €2015.04.06 - 2016.04.06
22016.08.225 €2016.04.06 - 2017.04.06
32016.08.225 €2017.04.06 - 2018.04.06
A fost valabil pînă la 2018.04.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2018.10.31 BOPI nr.10.2018
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2019.11.30 BOPI nr.11.2019
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: