REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4427 
(13) C1

(21) a 2015 0066
(22) 21.07.2015

(41) 
(45)  31.07.2016
(47)  28.02.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.07.2020
(51) 
Int. Cl: A01D 34/00 (2006.01)
A01D 34/63 (2006.01)
A01D 34/76 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  PASAT Igor, MD; BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Aparat tăietor al cositoarei cu rotor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.12.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.02.090 €2015.07.21 - 2016.07.21
22017.02.090 €2016.07.21 - 2017.07.21
32017.02.090 €2017.07.21 - 2018.07.21
42017.02.090 €2018.07.21 - 2019.07.21
52017.02.090 €2019.07.21 - 2020.07.21
A fost valabil pînă la 2020.07.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.08.31 BOPI nr.08.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.01.31 BOPI nr.01.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: