REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4433 
(13) C1

(21) a 2015 0069
(22) 23.07.2015

(41) 
(45)  31.08.2016
(47)  31.03.2017
Brevet valabil 
Valabil până la:  23.07.2020
(51) 
Int. Cl: F01L 9/02 (2006.01)
F01L 31/22 (2006.01)
Titular(i):   PETROV Oleg, MD;
Inventator(i):  PETROV Oleg, MD; VEILERT Vladimir, MD; GRIBINCEA Corina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   PETROV Oleg, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru dirijarea fazelor de distribu ţ ie a gazelor şi a cursei supapei mecanismului de distribuţ ie a gazelor (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    23.07.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.07.115 €2015.07.23 - 2016.07.23
22016.07.115 €2016.07.23 - 2017.07.23
32017.03.165 €2017.07.23 - 2018.07.23
42017.03.175 €2018.07.23 - 2019.07.23
52017.03.175 €2019.07.23 - 2020.07.23
A fost valabil pînă la 2020.07.23
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: