REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4478 
(13) C1

(21) a 2015 0074
(22) 10.08.2015

(41)  28.02.2017
(45)  30.04.2017
(47)  30.11.2017
Brevet valabil 
Valabil până la:  10.08.2030
(51) 
Int. Cl: F16H 1/28 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   GOLBAN Dorel, MD;
Inventator(i):  GOLBAN Dorel, MD;
Reprezentant:   CRASNOVA Nadejda, Str. Albişoara nr. 18, ap. 70, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   GOLBAN Dorel, MD;
(54) Titlul:   Angrenaj sinusoidal (variante) şi procedeu de realizare a acestuia
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.10.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.10.185 €2015.08.10 - 2016.08.10
22017.10.195 €2016.08.10 - 2017.08.10
32017.10.195 €2017.08.10 - 2018.08.10
42018.03.165 €2018.08.10 - 2019.08.10
52018.03.165 €2019.08.10 - 2020.08.10
62018.03.165 €2020.08.10 - 2021.08.10
72018.03.1615 €2021.08.10 - 2022.08.10
82018.03.1615 €2022.08.10 - 2023.08.10
92018.03.1615 €2023.08.10 - 2024.08.10
102018.03.1615 €2024.08.10 - 2025.08.10
112018.03.1625 €2025.08.10 - 2026.08.10
122018.03.1625 €2026.08.10 - 2027.08.10
132018.03.1625 €2027.08.10 - 2028.08.10
142018.03.1625 €2028.08.10 - 2029.08.10
152018.03.1625 €2029.08.10 - 2030.08.10
Valabil pînă la 2030.08.10
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: