REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4401 
(13) C1

(21) a 2015 0093
(22) 30.09.2015

(41) 
(45)  29.02.2016
(47)  31.10.2016
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  30.09.2020
(51) 
Int. Cl: B60K 16/00 (2006.01)
F24J 2/54 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DUMITRESCU Cătălin, RO; CIOBANU Oleg, MD; CIOBANU Radu, MD; COZMA Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ, RO;
(54) Titlul:   Sistem de orientare a panourilor fotovoltaice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.11.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.09.160 €2015.09.30 - 2016.09.30
22016.09.160 €2016.09.30 - 2017.09.30
32016.09.160 €2017.09.30 - 2018.09.30
42016.09.160 €2018.09.30 - 2019.09.30
52016.09.160 €2019.09.30 - 2020.09.30
A fost valabil pînă la 2020.09.30
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.04.30 BOPI nr.04.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.04.30 BOPI nr.04.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: