REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4445 
(13) C1

(21) a 2015 0107
(22) 28.10.2015

(41) 
(45)  30.11.2016
(47)  30.06.2017
Brevet valabil 
Valabil până la:  28.10.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/885 (2006.01)
C12N 9/24 (2006.01)
C12N 9/50 (2006.01)
C12N 9/58 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; NICORICI Andrei, MD; RUSU Emil, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu" al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a tulpinii de fungi Trichoderma koningii CNMN-FD-15
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.10.2015
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.05.250 €2015.10.28 - 2016.10.28
22017.05.250 €2016.10.28 - 2017.10.28
32017.05.250 €2017.10.28 - 2018.10.28
42017.05.250 €2018.10.28 - 2019.10.28
52017.05.250 €2019.10.28 - 2020.10.28
62021.05.0522,5 €2020.10.28 - 2021.10.28
72021.10.1815 €2021.10.28 - 2022.10.28
82022.08.1215 €2022.10.28 - 2023.10.28
Valabil pînă la 2023.10.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: