REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4429 
(13) C1

(21) a 2015 0112
(22) 17.04.2015

(41) 
(45)  31.07.2016
(47)  28.02.2017
Brevet valabil 
Valabil până la:  17.04.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12R 1/85 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; BARSOVA Oxana, MD; SOLDATENCO Olga, MD; STOLEICOVA Svetlana, MD; MORARI Boris, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54) Titlul:   Tulpină de levuri Saccharomyces vini pentru producerea vinului materie primă roz sec
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2015 0057   Data:   17.04.2015
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    21.03.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12016.07.200 €2015.04.17 - 2016.04.17
22016.07.200 €2016.04.17 - 2017.04.17
32016.07.200 €2017.04.17 - 2018.04.17
42016.07.200 €2018.04.17 - 2019.04.17
52016.07.200 €2019.04.17 - 2020.04.17
62020.05.1215 €2020.04.17 - 2021.04.17
72021.03.1715 €2021.04.17 - 2022.04.17
82022.03.0715 €2022.04.17 - 2023.04.17
A fost valabil pînă la 2023.04.17
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: