REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4452 
(13) C1

(21) a 2016 0020
(22) 29.02.2016

(41) 
(45)  31.12.2016
(47)  31.07.2017
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  28.02.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 31/175 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  OLTU Iulian, MD; GUŢU Tatiana, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea N-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxibenziliden)-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Candida albicans
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    29.02.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.06.150 €2016.02.29 - 2017.02.28
22017.06.150 €2017.02.28 - 2018.02.28
32017.06.150 €2018.02.28 - 2019.02.28
42017.06.150 €2019.02.28 - 2020.02.29
52017.06.150 €2020.02.29 - 2021.02.28
A fost valabil pînă la 2021.02.28
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.10.31 BOPI nr.10.2021
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: