REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4448 
(13) C1

(21) a 2016 0030
(22) 22.03.2016

(41) 
(45)  31.12.2016
(47)  31.07.2017
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  22.03.2023
(51) 
Int. Cl: A01B 13/16 (2006.01)
A01B 35/26 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  BRADU Nicolai, MD; CEBANU Ion, MD; BRADU Natalia, MD; PRODANIUC Leonid, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Unealtă pentru profilarea solului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    20.07.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.03.170 €2016.03.22 - 2017.03.22
22017.03.170 €2017.03.22 - 2018.03.22
32017.03.170 €2018.03.22 - 2019.03.22
42017.03.170 €2019.03.22 - 2020.03.22
52017.03.170 €2020.03.22 - 2021.03.22
62020.12.2815 €2021.03.22 - 2022.03.22
72021.03.1715 €2022.03.22 - 2023.03.22
A fost valabil pînă la 2023.03.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: