REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4491 
(13) C1

(21) a 2016 0042
(22) 13.04.2016

(41) 
(45)  30.06.2017
(47)  31.01.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  13.04.2021
(51) 
Int. Cl: C12G 1/04 (2006.01)
C12H 1/02 (2006.01)
C12H 1/10 (2006.01)
C01F 11/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
Inventator(i):  BOUNEGRU Tudor, MD; CRASNOSCIOCOVA Margarita, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de desulfitare a vinului destinat distilării
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.06.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.05.050 €2016.04.13 - 2017.04.13
22017.05.050 €2017.04.13 - 2018.04.13
32017.05.050 €2018.04.13 - 2019.04.13
42017.05.100 €2019.04.13 - 2020.04.13
52017.05.100 €2020.04.13 - 2021.04.13
A fost valabil pînă la 2021.04.13
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2021.11.30 BOPI nr.11.2021
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2022.11.30 BOPI nr.11.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: