REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4509 
(13) C1

(21) a 2016 0073
(22) 22.06.2016

(41) 
(45)  31.08.2017
(47)  31.03.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.06.2021
(51) 
Int. Cl: C07F 15/02 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Azotaţi de (2,3-butandionă- bis ((izo)nicotinoilhidrazonă)- tris -aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.06.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.06.260 €2016.06.22 - 2017.06.22
22017.06.260 €2017.06.22 - 2018.06.22
32017.06.260 €2018.06.22 - 2019.06.22
42017.06.260 €2019.06.22 - 2020.06.22
52017.06.260 €2020.06.22 - 2021.06.22
Valabil pînă la 2021.06.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: