REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4509 
(13) C1

(21) a 2016 0073
(22) 22.06.2016

(41) 
(45)  31.08.2017
(47)  31.03.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  22.06.2021
(51) 
Int. Cl: C07F 15/02 (2006.01)
C07D 213/88 (2006.01)
C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/77 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BULHAC Ion, MD; DESEATNIC-CILOCI Alexandra, MD; CUBA Lidia, MD; TIURINA Jana, MD; BOUROŞ Polina, MD; DRAGANCEA Diana, MD; CLAPCO Steliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Azotaţi de (2,3-butandionă-bis((izo)nicotinoilhidrazonă)-tris-aqua)fier(III) dihidraţi şi mediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi miceliali Fusarium gibbosum CNMN FD 12
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.06.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.06.260 €2016.06.22 - 2017.06.22
22017.06.260 €2017.06.22 - 2018.06.22
32017.06.260 €2018.06.22 - 2019.06.22
42017.06.260 €2019.06.22 - 2020.06.22
52017.06.260 €2020.06.22 - 2021.06.22
A fost valabil pînă la 2021.06.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.01.31 BOPI nr.01.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: