REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4498 
(13) C1

(21) a 2016 0083
(22) 15.07.2016

(41) 
(45)  31.07.2017
(47)  28.02.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.07.2022
(51) 
Int. Cl: C12N 1/04 (2006.01)
C12N 1/20 (2006.01)
C12N 11/02 (2006.01)
C12R 1/465 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BURŢEVA Svetlana, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; BÎRSA Maxim, MD; VASILICIUC Anastasia, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Mediu de protecţie pentru conservarea tulpinii Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    24.08.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.11.150 €2016.07.15 - 2017.07.15
22017.11.150 €2017.07.15 - 2018.07.15
32017.11.150 €2018.07.15 - 2019.07.15
42017.11.150 €2019.07.15 - 2020.07.15
52017.11.150 €2020.07.15 - 2021.07.15
62021.06.2215 €2021.07.15 - 2022.07.15
A fost valabil pînă la 2022.07.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: