REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4486 
(13) C1

(21) a 2016 0093
(22) 21.01.2016

(41) 
(45)  31.05.2017
(47)  31.12.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.01.2022
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12R 1/845 (2006.01)
C01G 51/00 (2006.01)
C01G 53/00 (2006.01)
Titular(i):   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COREŢCHI Liuba, MD; PLĂVAN Irina, MD; BAHNAREL Ion, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de fungi Rhizopus stolonifer pentru biodegradarea compuşilor cobaltului şi nichelului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2016 0004   Data:   21.01.2016
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    01.08.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.07.120 €2016.01.21 - 2017.01.21
22017.11.070 €2017.01.21 - 2018.01.21
32017.12.070 €2018.01.21 - 2019.01.21
42017.12.070 €2019.01.21 - 2020.01.21
52017.12.070 €2020.01.21 - 2021.01.21
62021.08.1322,5 €2021.01.21 - 2022.01.21
A fost valabil pînă la 2022.01.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.09.30 BOPI nr.09.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.10.31 BOPI nr.10.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: