REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4469 
(13) C1

(21) a 2016 0122
(22) 03.11.2016

(41) 
(45)  31.03.2017
(47)  31.10.2017
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  03.11.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 33/34 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea di( µ- S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.11.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.08.295 €2016.11.03 - 2017.11.03
22017.08.290 €2017.11.03 - 2018.11.03
32017.08.290 €2018.11.03 - 2019.11.03
42017.08.290 €2019.11.03 - 2020.11.03
52017.08.290 €2020.11.03 - 2021.11.03
A fost valabil pînă la 2021.11.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.06.30 BOPI nr.06.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: