REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4469 
(13) C1

(21) a 2016 0122
(22) 03.11.2016

(41) 
(45)  31.03.2017
(47)  31.10.2017
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  03.11.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 33/34 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/18 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; GARBUZ Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PAHONŢU Elena-Mihaela, RO;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea di(µ-S)-bis{(4-aminobenzensulfamid)-cloro-[2-picoliden-4-feniltiosemicarbazidato-(1-)]cupru(II)} în calitate de antioxidant  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    03.11.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.08.295 €2016.11.03 - 2017.11.03
22017.08.290 €2017.11.03 - 2018.11.03
32017.08.290 €2018.11.03 - 2019.11.03
42017.08.290 €2019.11.03 - 2020.11.03
52017.08.290 €2020.11.03 - 2021.11.03
A fost valabil pînă la 2021.11.03
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.06.30 BOPI nr.06.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.07.31 BOPI nr.07.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: