REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4532 
(13) C1

(21) a 2016 0124
(22) 09.11.2016

(41) 
(45)  30.11.2017
(47)  30.06.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  09.11.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/845 (2006.01)
C12N 9/14 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
Inventator(i):  CILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; BIVOL Cezara, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; DVORNICOV Dmitrii, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN "D. Ghiţu", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare  a tulpinii de fungi Rhizopus arrhizus CNMN FD 03
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    09.11.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.05.100 €2016.11.09 - 2017.11.09
22018.05.070 €2017.11.09 - 2018.11.09
32018.05.070 €2018.11.09 - 2019.11.09
42018.05.070 €2019.11.09 - 2020.11.09
52018.05.070 €2020.11.09 - 2021.11.09
62021.10.1815 €2021.11.09 - 2022.11.09
72022.08.1215 €2022.11.09 - 2023.11.09
A fost valabil pînă la 2023.11.09
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: