REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4502 
(13) C1

(21) a 2016 0139
(22) 15.12.2016

(41) 
(45)  31.08.2017
(47)  31.03.2018
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  15.12.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 8/73 (2006.01)
A61K 8/65 (2006.01)
A61K 8/97 (2006.01)
A61K 9/22 (2006.01)
A61K 36/52 (2006.01)
A61K 36/05 (2006.01)
A61K 36/28 (2006.01)
A61K 36/31 (2006.01)
A61K 31/10 (2006.01)
A61P 1/02 (2006.01)
A61Q 11/00 (2006.01)
A61K 38/54 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BOLUN Radu, MD; FALA Valeriu, MD; LACUSTA Victor, MD; RUDIC Valeriu, MD;
Reprezentant:   COŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Remediu medicamentos sub formă de gel pentru tratamentul afecţiunilor parodonţiului (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.12.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.01.300 €2016.12.15 - 2017.12.15
22018.01.300 €2017.12.15 - 2018.12.15
32018.01.300 €2018.12.15 - 2019.12.15
42018.01.300 €2019.12.15 - 2020.12.15
52018.01.300 €2020.12.15 - 2021.12.15
A fost valabil pînă la 2021.12.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.07.31 BOPI nr.07.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: