REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4522 
(13) C1

(21) a 2016 0147
(22) 22.12.2016

(41) 
(45)  31.10.2017
(47)  31.05.2018
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  22.12.2022
(51) 
Int. Cl: C12Q 1/02 (2006.01)
C12Q 1/30 (2006.01)
C12N 1/16 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
Inventator(i):  USATÎI Agafia, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; RUSU Emil, MD; GUŢUL Tatiana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de evaluare a toxicităţii nanoparticulelor oxizilor de metale cu utilizarea levurilor
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.12.2016
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.04.240 €2016.12.22 - 2017.12.22
22018.04.240 €2017.12.22 - 2018.12.22
32018.04.240 €2018.12.22 - 2019.12.22
42018.04.240 €2019.12.22 - 2020.12.22
52018.04.240 €2020.12.22 - 2021.12.22
62022.03.2915 €2021.12.22 - 2022.12.22
A fost valabil pînă la 2022.12.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.09.30 BOPI nr.09.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: