REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4558 
(13) C1

(21) a 2017 0012
(22) 27.01.2017

(41) 
(45)  31.03.2018
(47)  31.10.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  27.01.2020
(51) 
Int. Cl: E04C 5/00 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)
Titular(i):   TS-REBAR HOLDING LLC, US; BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
Inventator(i):  BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD; WRIGHT Chester, US; ZALAN Arkady, US; BRAYLYAN David, US;
Reprezentant:   JENICICOVSCAIA Galina, Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   TS-REBAR HOLDING LLC, US; BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(54) Titlul:   Armătură pentru armarea orizontală a zidăriei din piatr ă şi procedeu de fabricare a acesteia (variante)
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.02.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.03.27100 €2017.01.27 - 2018.01.27
22018.03.27100 €2018.01.27 - 2019.01.27
32018.03.27100 €2019.01.27 - 2020.01.27
A fost valabil pînă la 2020.01.27
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

CesiuneSolicitant
Nr. ,data deciziei3085, 2017.09.20
Nr. ,data contractului2847, 2017.09.20
Date iniţialeTS-REBAR HOLDING LLC, US Statele Unite Ale Americii
Date finaleTS-REBAR HOLDING LLC, US 6615 Escondido St., Suite C, Las Vegas NV 89119, Statele Unite Ale Americii BOGUSLAVSCHI Nicolai, MD Bd. Moscova nr. 13, bloc 4, ap. 40, MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova