REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4542 
(13) C1

(21) a 2017 0017
(22) 15.02.2017

(41) 
(45)  31.12.2017
(47)  31.07.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.02.2022
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.02.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.06.290 €2017.02.15 - 2018.02.15
22018.06.290 €2018.02.15 - 2019.02.15
32018.06.290 €2019.02.15 - 2020.02.15
42018.06.290 €2020.02.15 - 2021.02.15
52018.06.290 €2021.02.15 - 2022.02.15
A fost valabil pînă la 2022.02.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.09.30 BOPI nr.09.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.10.31 BOPI nr.10.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

EratăNume Inventator
Nr. ,data deciziei13854, 2017.12.14
Date iniţialeRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; YUCHIN Nikita, RU
Date finaleRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU