REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4543 
(13) C1

(21) a 2017 0018
(22) 15.02.2017

(41) 
(45)  31.12.2017
(47)  31.07.2018
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  15.02.2022
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C01G 7/00 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.02.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.06.290 €2017.02.15 - 2018.02.15
22018.06.290 €2018.02.15 - 2019.02.15
32018.06.290 €2019.02.15 - 2020.02.15
42018.06.290 €2020.02.15 - 2021.02.15
52018.06.290 €2021.02.15 - 2022.02.15
A fost valabil pînă la 2022.02.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.09.30 BOPI nr.09.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
EratăNume Inventator
Nr. ,data deciziei13855, 2017.12.14
Date iniţialeRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; YUCHIN Nikita, RU
Date finaleRUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; DJUR Svetlana, MD; IUSHIN Nikita, RU