REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4534 
(13) C1

(21) a 2017 0023
(22) 03.03.2017

(41) 
(45)  30.11.2017
(47)  30.06.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  03.03.2021
(51) 
Int. Cl: G09F 3/03 (2006.01)
G09F 3/14 (2006.01)
E05B 39/02 (2006.01)
E05B 41/00 (2006.01)
B65D 55/02 (2006.01)
G02B 6/02 (2006.01)
Titular(i):   CERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
Inventator(i):  CERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
Reprezentant:   PARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CERBARI Serghei, MD; LUBENSCHII Alexandr, MD;
(54) Titlul:   Sigiliu cu rotor blocabil pentru dispozitive metrologice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.03.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.02.0815 €2017.03.03 - 2018.03.03
22018.02.0915 €2018.03.03 - 2019.03.03
32019.02.2715 €2019.03.03 - 2020.03.03
42020.03.0215 €2020.03.03 - 2021.03.03
Valabil pînă la 2021.03.03
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: