REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4547 
(13) C1

(21) a 2017 0030
(22) 15.03.2017

(41) 
(45)  31.01.2018
(47)  31.08.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  15.03.2022
(51) 
Int. Cl: B23H 3/00 (2006.01)
B23H 3/04 (2006.01)
B23H 7/22 (2006.01)
B23H 9/14 (2006.01)
B23H 9/18 (2006.01)
B21D 53/06 (2006.01)
F28F 1/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  PARAMONOV Anatolii, MD; PARŞUTIN Vladimir, MD; ŞCHILEOV Vladimir, MD; COVALI Alexandr, MD; AGAFII Vasile, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Electrod-sculă şi procedeu de prelucrare electrochimică dimensională  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.03.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.07.250 €2017.03.15 - 2018.03.15
22018.07.260 €2018.03.15 - 2019.03.15
32018.07.260 €2019.03.15 - 2020.03.15
42018.07.260 €2020.03.15 - 2021.03.15
52018.07.260 €2021.03.15 - 2022.03.15
A fost valabil pînă la 2022.03.15
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.11.30 BOPI nr.11.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: