REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4566 
(13) C1

(21) a 2017 0050
(22) 04.05.2017

(41) 
(45)  31.05.2018
(47)  31.12.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  04.05.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/14 (2006.01)
C12N 9/20 (2006.01)
C12R 1/685 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
Inventator(i):  CILOCI Alexandra, MD; BIVOL Cezara, MD; TIURINA Janetta, MD; GUŢUL Tatiana, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; DVORNINA Elena, MD; RUSU Emil, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII "D. Ghiţu", MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi Aspergillus niger CNMN FD 01
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.05.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.11.080 €2017.05.04 - 2018.05.04
22018.11.080 €2018.05.04 - 2019.05.04
32018.11.080 €2019.05.04 - 2020.05.04
42018.11.080 €2020.05.04 - 2021.05.04
52018.11.080 €2021.05.04 - 2022.05.04
62021.12.1715 €2022.05.04 - 2023.05.04
Valabil pînă la 2023.05.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: