REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4540 
(13) C1

(21) a 2017 0053
(22) 18.05.2017

(41) 
(45)  31.12.2017
(47)  31.07.2018
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  18.05.2022
(51) 
Int. Cl: C12M 1/09 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOVA Olga, MD; COVALIOV Victor, MD; NENNO Vladimir, MD; MORARI Iurii, MD; TIMOFTE Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de electroflotaţie pentru îngroşarea suspensiilor de microalge furajere
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.05.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.01.150 €2017.05.18 - 2018.05.18
22018.01.150 €2018.05.18 - 2019.05.18
32018.01.150 €2019.05.18 - 2020.05.18
42018.01.150 €2020.05.18 - 2021.05.18
52018.01.150 €2021.05.18 - 2022.05.18
A fost valabil pînă la 2022.05.18
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.02.28 BOPI nr.02.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: