REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4527 
(13) C1

(21) a 2017 0060
(22) 02.06.2017

(41) 
(45)  30.11.2017
(47)  30.06.2018
Brevet valabil 
Valabil până la:  02.06.2022
(51) 
Int. Cl: A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/295 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; USATAIA Irina, MD; GARBUZ Olga, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Utilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în calitate de antioxidanţi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.06.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.01.150 €2017.06.02 - 2018.06.02
22018.01.150 €2018.06.02 - 2019.06.02
32018.01.150 €2019.06.02 - 2020.06.02
42018.01.150 €2020.06.02 - 2021.06.02
52018.01.150 €2021.06.02 - 2022.06.02
A fost valabil pînă la 2022.06.02
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: