REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4519 
(13) C1

(21) a 2017 0068
(22) 21.12.2016

(41) 
(45)  31.10.2017
(47)  31.05.2018
Brevet nevalabil 
Valabil până la:  21.12.2021
(51) 
Int. Cl: A61K 31/4196 (2006.01)
A61K 31/33 (2006.01)
A61P 31/06 (2006.01)
C07D 249/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  MACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; DUCA Gheorghe, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Utilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1 H -1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.  a 2016 0145   Data:  21.12.2016 00:00:00
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.08.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12017.04.110 €2016.12.21 - 2017.12.21
22017.04.110 €2017.12.21 - 2018.12.21
32017.04.110 €2018.12.21 - 2019.12.21
42017.04.110 €2019.12.21 - 2020.12.21
52017.04.110 €2020.12.21 - 2021.12.21
A fost valabil pînă la 2021.12.21
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.07.31 BOPI nr.07.2022
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (fără posibilitatea de restabilire)

2023.07.31 BOPI nr.07.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: