REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4585 
(13) C1

(21) a 2017 0074
(22) 07.08.2017

(41) 
(45)  31.07.2018
(47)  28.02.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  07.08.2021
(51) 
Int. Cl: F16H 1/28 (2006.01)
F16H 21/12 (2006.01)
Titular(i):   CAZARINOV Anatolie, MD;
Inventator(i):  CAZARINOV Anatolie, MD;
Reprezentant:   COTRUŢA Leonid, Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   CAZARINOV Anatolie, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru transformarea forţei radiale în moment de rotaţie
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    07.02.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.05.315 €2017.08.07 - 2018.08.07
22018.05.315 €2018.08.07 - 2019.08.07
32019.06.255 €2019.08.07 - 2020.08.07
42020.05.295 €2020.08.07 - 2021.08.07
Valabil pînă la 2021.08.07
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: