REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4581 
(13) C1

(21) a 2017 0084
(22) 06.10.2017

(41) 
(45)  31.07.2018
(47)  28.02.2019
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  06.10.2022
(51) 
Int. Cl: C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/48 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 35/02 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compus  nitrat de 2-{[(prop-2-en-1-ilcarbamotioil)hidrazino]metil}piridiniu cu proprietăţi de inhibitor al proliferării  celulelor HL-60 ale leucemiei  mieloide umane  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    06.10.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.12.280 €2017.10.06 - 2018.10.06
22018.12.280 €2018.10.06 - 2019.10.06
32018.12.280 €2019.10.06 - 2020.10.06
42018.12.280 €2020.10.06 - 2021.10.06
52018.12.280 €2021.10.06 - 2022.10.06
A fost valabil pînă la 2022.10.06
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.06.30 BOPI nr.06.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: