REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4636 
(13) C1

(21) a 2017 0088
(22) 12.10.2017

(41)  30.04.2019
(45)  30.06.2019
(47)  31.01.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.10.2022
(51) 
Int. Cl: C07F 15/04 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CEBOTARI Diana, MD; GUŢU Tatiana, MD; ISTRATI Dorin, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   [4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvat în calitate de antioxidant
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    12.10.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.12.170 €2017.10.12 - 2018.10.12
22019.12.170 €2018.10.12 - 2019.10.12
32019.12.170 €2019.10.12 - 2020.10.12
42019.12.170 €2020.10.12 - 2021.10.12
52019.12.170 €2021.10.12 - 2022.10.12
A fost valabil pînă la 2022.10.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: