REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4607 
(13) C1

(21) a 2017 0102
(22) 04.12.2017

(41) 
(45)  31.12.2018
(47)  31.07.2019
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  04.12.2022
(51) 
Int. Cl: A61K 9/32 (2006.01)
A61K 36/87 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
Inventator(i):  TUROV Volodymyr, UA; LUPAŞCU Tudor, MD; BOGATYREV Victor, UA; KRUPSKA Tatiana, UA; GALABURDA Maria, UA; LUPAŞCU Lucian, MD; POVAR Igor, MD; KOKOSHA Natalia, UA;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Material polimeric cu proprietăţi antimicrobiene
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.12.2017
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.10.300 €2017.12.04 - 2018.12.04
22018.10.300 €2018.12.04 - 2019.12.04
32018.10.300 €2019.12.04 - 2020.12.04
42018.10.300 €2020.12.04 - 2021.12.04
52018.10.300 €2021.12.04 - 2022.12.04
A fost valabil pînă la 2022.12.04
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.08.31 BOPI nr.08.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: