REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4631 
(13) C1

(21) a 2018 0007
(22) 14.02.2018

(41) 
(45)  31.05.2019
(47)  31.12.2019
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  14.02.2023
(51) 
Int. Cl: C07C 277/00 (2006.01)
C07C 279/00 (2006.01)
A61K 31/00 (2006.01)
A61K 31/13 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
Inventator(i):  ARÎCU Aculina, MD; KUCHKOVA Kaleria, MD; DUCA Gheorghe, MD; SECARA Elena, MD; BARBA Alic, MD; DRAGALIN Ion, MD; UNGUR Nicon, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Compusul N-carbamimidoil-2-((8aS)-2,5,5, 8a-tetrametil-3,4,4a,5,6,7,8,8a-octahidronaftalen-1-il)acetamidă cu activitate antiproliferativă şi citotoxică  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    14.02.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.11.270 €2018.02.14 - 2019.02.14
22019.11.270 €2019.02.14 - 2020.02.14
32019.11.270 €2020.02.14 - 2021.02.14
42019.11.270 €2021.02.14 - 2022.02.14
52019.11.270 €2022.02.14 - 2023.02.14
A fost valabil pînă la 2023.02.14
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.10.31 BOPI nr.10.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: