REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4652 
(13) C1

(21) a 2018 0021
(22) 22.03.2018

(41) 
(45)  30.09.2019
(47)  30.04.2020
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  22.03.2023
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/52 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/04 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  BĂLAN Greta, MD; BURDUNIUC Olga, MD; ŢAPCOV Victor, MD; MITKEVICH Natalia, RU; RUDIC Valeriu, MD; GULEA Aurelian, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Complecşii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2-hidroxibenziliden)-N-(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de microorganismele gram-pozitive  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.03.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.02.280 €2018.03.22 - 2019.03.22
22020.02.280 €2019.03.22 - 2020.03.22
32020.02.280 €2020.03.22 - 2021.03.22
42020.02.280 €2021.03.22 - 2022.03.22
52020.02.280 €2022.03.22 - 2023.03.22
A fost valabil pînă la 2023.03.22
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: