REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4617 
(13) C1

(21) a 2018 0022
(22) 22.03.2018

(41) 
(45)  31.01.2019
(47)  31.08.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.03.2024
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12P 21/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD; ZOSIM Liliana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Tulpina de cianobacterie Nostoc halophilum Hansg. - sursă de proteine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.03.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12018.12.280 €2018.03.22 - 2019.03.22
22018.12.280 €2019.03.22 - 2020.03.22
32018.12.280 €2020.03.22 - 2021.03.22
42018.12.280 €2021.03.22 - 2022.03.22
52018.12.280 €2022.03.22 - 2023.03.22
62023.02.0715 €2023.03.22 - 2024.03.22
A fost valabil pînă la 2024.03.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: