REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4744 
(13) C1

(21) a 2018 0031
(22) 19.04.2018

(41)  31.10.2019
(45)  28.02.2021
(47)  30.09.2021
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  19.04.2023
(51) 
Int. Cl: C02F 3/00 (2006.01)
C02F 3/28 (2006.01)
C02F 11/04 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)
C12M 1/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; UNGUREANU Dumitru, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de obţinere a biogazului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    19.04.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.03.020 €2018.04.19 - 2019.04.19
22021.03.025 €2019.04.19 - 2020.04.19
32021.03.025 €2020.04.19 - 2021.04.19
42021.03.020 €2021.04.19 - 2022.04.19
52021.03.020 €2022.04.19 - 2023.04.19
A fost valabil pînă la 2023.04.19
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2023.12.31 BOPI nr.12.2023
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: