REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4598 
(13) C1

(21) a 2018 0039
(22) 15.05.2018

(41) 
(45)  31.10.2018
(47)  31.05.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.05.2023
(51) 
Int. Cl: C12N 1/12 (2006.01)
A01G 33/00 (2006.01)
C12R 1/89 (2006.01)
C01G 5/00 (2006.01)
B82Y 5/00 (2011.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
Inventator(i):  RUDIC Valeriu, MD; RUDI Liudmila, MD; MAFTEI Elena, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; MISCU Vera, MD; CODREANU Svetlana, MD; DUMBRĂVEANU Veronica, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    16.05.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.04.220 €2018.05.15 - 2019.05.15
22019.04.220 €2019.05.15 - 2020.05.15
32019.04.220 €2020.05.15 - 2021.05.15
42019.04.220 €2021.05.15 - 2022.05.15
52019.04.220 €2022.05.15 - 2023.05.15
Valabil pînă la 2023.05.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: