REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4603 
(13) C1

(21) a 2018 0053
(22) 28.06.2018

(41) 
(45)  30.11.2018
(47)  30.06.2019
Brevet valabil 
Valabil până la:  28.06.2023
(51) 
Int. Cl: C25D 3/06 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.06.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12019.05.220 €2018.06.28 - 2019.06.28
22019.05.220 €2019.06.28 - 2020.06.28
32019.05.220 €2020.06.28 - 2021.06.28
42019.05.220 €2021.06.28 - 2022.06.28
52019.05.220 €2022.06.28 - 2023.06.28
A fost valabil pînă la 2023.06.28
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8248, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova