REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4681 
(13) C1

(21) a 2018 0057
(22) 25.07.2018

(41) 
(45)  29.02.2020
(47)  30.11.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  25.07.2023
(51) 
Int. Cl: C22B 3/02 (2006.01)
C22B 3/04 (2006.01)
C22B 30/02 (2006.01)
C25C 1/22 (2006.01)
C25C 5/02 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; SOLOJENKIN Piotr, RU; SOLOJENKIN Oleg, RU; COVALIOVA Olga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie de rafinare electrolitică a stibiului
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    25.07.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.280 €2018.07.25 - 2019.07.25
22020.10.280 €2019.07.25 - 2020.07.25
32020.10.280 €2020.07.25 - 2021.07.25
42020.10.280 €2021.07.25 - 2022.07.25
52020.10.280 €2022.07.25 - 2023.07.25
A fost valabil pînă la 2023.07.25
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: