REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4691 
(13) C1

(21) a 2018 0078
(22) 12.09.2018

(41)  31.03.2020
(45)  30.04.2020
(47)  31.01.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  12.09.2023
(51) 
Int. Cl: G01N 33/49 (2006.01)
G01N 33/53 (2006.01)
A61D 99/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
Inventator(i):  MOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54) Titlul:   Metodă de diagnostic al leucozei bovine
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    28.12.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.070 €2018.09.12 - 2019.09.12
22020.10.070 €2019.09.12 - 2020.09.12
32020.10.070 €2020.09.12 - 2021.09.12
42020.10.070 €2021.09.12 - 2022.09.12
52020.10.070 €2022.09.12 - 2023.09.12
Valabil pînă la 2023.09.12
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:
ModificareAdresa Inventator
Nr. ,data deciziei3254, 2019.03.19
Date iniţialeMOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 25/2, ap. 50, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova
Date finaleMOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 28/2, ap. 50, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova