REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4731 
(13) C1

(21) a 2018 0080
(22) 17.09.2018

(41)  31.03.2020
(45)  30.11.2020
(47)  30.06.2021
Brevet nevalabil (în perioada de grație) 
Valabil până la:  17.09.2023
(51) 
Int. Cl: F16H 55/17 (2006.01)
F16H 55/14 (2006.01)
F16H 1/32 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
Inventator(i):  BOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; LEALIN Stanislav, MD; CASIAN Maxim, MD; SCATICAILOV Serghei, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54) Titlul:   Roată-satelit
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    17.09.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.05.180 €2018.09.17 - 2019.09.17
22021.05.180 €2019.09.17 - 2020.09.17
32021.05.185 €2020.09.17 - 2021.09.17
42021.05.180 €2021.09.17 - 2022.09.17
52021.05.180 €2022.09.17 - 2023.09.17
A fost valabil pînă la 2023.09.17
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2024.05.31 BOPI nr.05.2024
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: