REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4692 
(13) C1

(21) a 2018 0093
(22) 02.11.2018

(41) 
(45)  30.04.2020
(47)  31.01.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  02.11.2024
(51) 
Int. Cl: H01L 31/048 (2006.01)
H02S 10/30 (2014.01)
H02S 40/42 (2014.01)
H02S 40/44 (2014.01)
F24S 10/70 (2018.01)
Titular(i):   COVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
Inventator(i):  COVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   COVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54) Titlul:   Instalaţie fotovoltaică
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    02.11.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.0715 2018.11.02 - 2019.11.02
22020.10.0715 2019.11.02 - 2020.11.02
32020.10.0715 2020.11.02 - 2021.11.02
42022.08.2822,5 2021.11.02 - 2022.11.02
52023.01.0315 €2022.11.02 - 2023.11.02
62023.10.2445 €2023.11.02 - 2024.11.02
Valabil pînă la 2024.11.02
Data publicării hotărîrii privind decăderea

din drepturi (cu posibilitatea de restabilire)

2022.06.30 BOPI nr.06.2022
Data publicării hotărîrii

privind revalidarea brevetului

2022.10.31 BOPI nr.10.2022
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: