REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4689 
(13) C1

(21) a 2018 0110
(22) 18.12.2018

(41) 
(45)  30.04.2020
(47)  31.01.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  18.12.2024
(51) 
Int. Cl: C07B 37/02 (2006.01)
C07B 53/00 (2006.01)
C07D 209/38 (2006.01)
C07B 57/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  MACAEV Fliur, MD; BILAN Dmitri, MD; RADUL Oleg, MD; BOLDESCU Veaceslav, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de sinteză diastereo- şi enantioselectivă a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil)indolin-2-onei
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    18.12.2018
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.07.220 €2018.12.18 - 2019.12.18
22020.07.220 €2019.12.18 - 2020.12.18
32020.07.220 €2020.12.18 - 2021.12.18
42020.07.220 €2021.12.18 - 2022.12.18
52020.07.220 €2022.12.18 - 2023.12.18
62023.11.0715 €2023.12.18 - 2024.12.18
Valabil pînă la 2024.12.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8230, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova