REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4698 
(13) C1

(21) a 2019 0006
(22) 15.02.2019

(41) 
(45)  31.05.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  15.02.2024
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07D 213/53 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GULEA Aurelian, MD; GUDUMAC Valentin, MD; ISTRATI Dorin, MD; USATAIA Irina, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; ŞVEŢ Inna, MD; PANTEA Valeriana, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Nitrat de caten ă -(µ-nitrato- O,O` - O ")-{metil- N -(prop-2-en-1-il)-2-[1-(piridin-2- il )etilide n] hidrazincarbimidotioat } cupru( II ) î n calitate de inhibitor al radicalilor s uperoxizi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    15.02.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.08.130 €2019.02.15 - 2020.02.15
22020.08.130 €2020.02.15 - 2021.02.15
32020.08.130 €2021.02.15 - 2022.02.15
42020.08.130 €2022.02.15 - 2023.02.15
52020.08.130 €2023.02.15 - 2024.02.15
Valabil pînă la 2024.02.15
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: