REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4693 
(13) C1

(21) a 2019 0009
(22) 26.02.2019

(41) 
(45)  31.05.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  26.02.2024
(51) 
Int. Cl: A01C 1/06 (2006.01)
A01N 63/20 (2020.01)
C12N 1/20 (2006.01)
A01P 21/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  TROFIM Alina, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    26.02.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.08.130 €2019.02.26 - 2020.02.26
22020.08.130 €2020.02.26 - 2021.02.26
32020.08.135 €2021.02.26 - 2022.02.26
42020.08.130 €2022.02.26 - 2023.02.26
52020.08.130 €2023.02.26 - 2024.02.26
A fost valabil pînă la 2024.02.26
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: