REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4678 
(13) C1

(21) a 2019 0015
(22) 18.03.2019

(41) 
(45)  29.02.2020
(47)  30.11.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  18.03.2024
(51) 
Int. Cl: C12N 1/16 (2006.01)
C12G 1/00 (2006.01)
C12G 1/022 (2006.01)
C12R 1/865 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
Inventator(i):  TARAN Nicolae, MD; SOLDATENCO Eugenia, MD; SOLDATENCO Olga, MD; BOSTAN Victor, MD; VASIUCOVICI Svetlana, MD; CHIOSA Nicolae, MD; CICHIR Liusia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54) Titlul:   Tulpină de levuri Saccharomyces cerevisiae pentru producerea vinurilor roşii seci
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    10.06.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.05.180 €2019.03.18 - 2020.03.18
22020.05.180 €2020.03.18 - 2021.03.18
32020.05.180 €2021.03.18 - 2022.03.18
42020.05.180 €2022.03.18 - 2023.03.18
52020.05.180 €2023.03.18 - 2024.03.18
Valabil pînă la 2024.03.18
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: