REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4668 
(13) C1

(21) a 2019 0019
(22) 11.02.2019

(41) 
(45)  31.12.2019
(47)  31.07.2020
Brevet valabil 
Valabil până la:  11.02.2024
(51) 
Int. Cl: C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
C07C 47/56 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61K 31/175 (2006.01)
A61P 39/06 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  GUDUMAC Valentin, MD; GULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; PANTEA Valeriana, MD; USATAIA Irina, MD; GRAUR Vasilii, MD; SARDARI Veronica, MD;
Reprezentant:   COŞNEANU Elena, Str. Podul Înalt nr. 12, bloc 2, ap. 12, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Nitrato- [ 2- ({ 2- [ (etilsulfanil)(prop-2-en-1-il)carbonoimidoil ] hidraziniliden } metil)fenolato ]aquacupru în calitate de inhibitor a l radicalilor superoxizi
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.  s 2019 0009   Data:   11.02.2019
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    26.04.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.02.070 €2019.02.11 - 2020.02.11
22020.02.070 €2020.02.11 - 2021.02.11
32020.02.070 €2021.02.11 - 2022.02.11
42020.02.070 €2022.02.11 - 2023.02.11
52020.02.070 €2023.02.11 - 2024.02.11
Valabil pînă la 2024.02.11
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: