REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4696 
(13) C1

(21) a 2019 0027
(22) 04.04.2019

(41) 
(45)  31.05.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  04.04.2024
(51) 
Int. Cl: A61K 31/175 (2006.01)
A61K 31/155 (2006.01)
A61K 31/30 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01)
C07F 1/08 (2006.01)
C07C 337/08 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  JOVMIR Tudor, MD; BURDUNIUC Olga, MD; POPA Tatiana, MD; DRUŢĂ Vadim, MD; GULEA Aurelian, MD; LOZAN Vasile, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE, MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Compus hidrosolubil 2,6- b is (S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro- dicupru - hidrat pentru utilizare în calitate de remediu antimicotic
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    04.04.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.07.220 €2019.04.04 - 2020.04.04
22020.07.220 €2020.04.04 - 2021.04.04
32020.07.220 €2021.04.04 - 2022.04.04
42020.07.220 €2022.04.04 - 2023.04.04
52020.07.220 €2023.04.04 - 2024.04.04
Valabil pînă la 2024.04.04
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: