REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4714 
(13) C1

(21) a 2019 0041
(22) 22.05.2019

(41) 
(45)  30.09.2020
(47)  30.04.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.05.2024
(51) 
Int. Cl: C12N 1/20 (2006.01)
C12N 1/38 (2006.01)
C01G 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
Inventator(i):  RUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; ROTARI Ion, MD; MISCU Vera, MD; VALUŢA Ana, MD; IAŢCO Iulia, MD; CODREANU Liviu, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.05.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.09.210 €2019.05.22 - 2020.05.22
22020.09.210 €2020.05.22 - 2021.05.22
32020.09.210 €2021.05.22 - 2022.05.22
42020.09.210 €2022.05.22 - 2023.05.22
52020.09.210 €2023.05.22 - 2024.05.22
Valabil pînă la 2024.05.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: