REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4726 
(13) C1

(21) a 2019 0042
(22) 22.05.2019

(41)  30.11.2020
(45)  30.11.2020
(47)  30.06.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  22.05.2024
(51) 
Int. Cl: C08F 8/20 (2006.01)
C08F 8/24 (2006.01)
C08H 99/00 (2010.01)
C07D 311/60 (2006.01)
C07D 311/62 (2006.01)
C07D 311/30 (2006.01)
A01N 65/00 (2006.01)
A01P 1/00 (2006.01)
A01P 3/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  LUPAŞCU Tudor, MD; DUCA Gheorghe, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÎMBALIUC Nina, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Enotaninuri clorurate cu proprietăţi antibacteriene şi antifungice
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    22.05.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12021.03.170 €2019.05.22 - 2020.05.22
22021.03.170 €2020.05.22 - 2021.05.22
32021.03.170 €2021.05.22 - 2022.05.22
42021.03.170 €2022.05.22 - 2023.05.22
52021.03.170 €2023.05.22 - 2024.05.22
Valabil pînă la 2024.05.22
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8249, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova