REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4766 
(13) C1

(21) a 2019 0043
(22) 30.05.2019

(41)  31.12.2020
(45)  31.08.2021
(47)  31.03.2022
Brevet valabil 
Valabil până la:  30.05.2024
(51) 
Int. Cl: F23C 7/00 (2006.01)
F23C 13/00 (2006.01)
Titular(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; UNGUREANU Dumitru, MD; CIOBANU Natalia, MD;
Reprezentant:  
Solicitant(i):   UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54) Titlul:   Dispozitiv pentru arderea fără fum a combustibilului gazos cu conţinut redus de metan
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    30.05.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12022.02.280 €2019.05.30 - 2020.05.30
22022.02.280 €2020.05.30 - 2021.05.30
32022.02.280 €2021.05.30 - 2022.05.30
42022.02.280 €2022.05.30 - 2023.05.30
52022.02.280 €2023.05.30 - 2024.05.30
Valabil pînă la 2024.05.30
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale: