REPUBLICA MOLDOVA
Agenţia de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală
REGISTRUL NAŢIONAL
Brevet de Invenţie
 
(11) 4702 
(13) C1

(21) a 2019 0046
(22) 31.05.2019

(41) 
(45)  31.07.2020
(47)  28.02.2021
Brevet valabil 
Valabil până la:  31.05.2024
(51) 
Int. Cl: C02F 11/02 (2006.01)
C02F 11/12 (2006.01)
C02F 11/18 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C05F 7/00 (2006.01)
Titular(i):   INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
Inventator(i):  SPATARU Petru, MD; MAFTULEAC Alexei, MD; POVAR Igor, MD; PINTILIE Boris, MD; SPÎNU Oxana, MD;
Reprezentant:   JOVMIR Tudor, Str. Miorita nr. 5, bl. 2, ap. 19, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Solicitant(i):   INSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD;
(54) Titlul:   Procedeu de tratare biologică a sedimentelor din apele reziduale  
Cerere PCT
(85)  (86)  (87) 
Priorităţi:

(23)  
Divizări, Transformări
(62) Nr.     Data:  
(67)Nr.     Data:  
Data depunerii cererii de examinare:   (de fond)    31.05.2019
Taxele de menţinere în vigoare:
 
AnulData achităriiSuma achitatăPerioada valabilităţii
12020.10.210 €2019.05.31 - 2020.05.31
22020.10.210 €2020.05.31 - 2021.05.31
32020.10.210 €2021.05.31 - 2022.05.31
42020.10.210 €2022.05.31 - 2023.05.31
52020.10.210 €2023.05.31 - 2024.05.31
A fost valabil pînă la 2024.05.31
Opoziţii, contestaţii:
Modificări, licenţe, cesiuni, moşteniri legale:

ModificareNume si Adresa Titular
Nr. ,data deciziei8189, 2023.07.04
Date iniţialeINSTITUTUL DE CHIMIE AL MEC, MD str. Academiei nr. 3, MD-2028, Republica Moldova
Date finaleINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova